کانکس سالنی، یک اتاقک ساده است که میتوان از آن جهت نگهبانی, اتاق استراحت, کمپ بین راهی و یا استقرار نیروی پلیس و یا اتاق هایی جهت قرار گرفتن در باغ شخصی یا سر مزرعه جهت استراحت کشاورزان و بسیاری کاربردهای دیگر استفاده کرد.
در کانکس سالنی دیگر آبدارخانه و یا سرویس بهداشتی تعبیه نشده است ، به همین دلیل فضای بیشتری برای مشتری باقی خواهد ماند و در نتیجه استفاده مفیدتری از فضا خواهد داشت.
در صورتی که نیاز باشد این نوع کانکس ها را میتوان به صورت سیار طراحی نمود تا با استفاده از چرخ هایی قابلیت انتقال از جایی به جای دیگر داشته باشند که بسیاری از کارگاه های ساختمانی برای تجهیز کارگاه خود از این نوع کانکس ها استفاده میکنند.

در صورتی که نیاز به مشاهده نمونه کانکس های سالنی و یا کانکس های سیار داشتید میتوانید از دو تصویر زیر دیدن نمایید.

کانکس چرخدارکانکس ثابت اداری