تبلیغات
قیمت کانکس، فروش کانکس، ساخت کانکس، اتاق پیش ساخته، کانکس ارزان، کانکس سالنی، کانکس کارگاهی، کانکس پیش ساخته، ویلای پیش ساخته، کانکس مسکونی، کانکس سیار، فروشگاه سیار uh2jSZ3ODMGOpc9shpwj_zLji2s Or, in its own meta tag Your content is here. The verification ID will NOT be detected if you put it here. If4ubQXEmerb9trEt8s26tzr0LE کانکس ارزان، قیمت کانکس، فروش کانکس، کانکس سالنی، کانکس کارگاهی

کانکس اداری، کانکس کارگاهی، کانکس سالنی، کیوسک نگهبانی

کیفیت مؤلفه ایست که قبل از مشتریان عزیز، قصر ویونا خواستار آن است...

ابعاد کانکس ها و امکانات داخلی آن

کانکس های تولیدی قصر ویونا در انواع زیر عرضه می گردد:

1.     کانکس ( 40/2×12 ) 80/28 مترمربعی ساده دو اتاقه اداری

2.    کانکس ( 40/2×12 ) 80/28 مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه اداری

3.    کانکس ( 40/2×12 ) 80/28 مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه و سرویس بهداشتی اداری

4.    کانکس ( 40/2×12 ) 80/28 مترمربعی دو اتاقه با سرویس بهداشتی و حمام اداری

5.    کانکس ( 40/2×12 ) 80/28 مترمربعی سالنی ساده

6.    کانکس ( 40/2×12 ) 80/28 مترمربعی آسایشگاه پرسنل با سرویس بهداشتی و حمام

7.    کانکس ( 40/2×12 ) 80/28 مترمربعی مدیریتی با سرویس بهداشتی و حمام و اتاق منشی

8.    کانکس ( 40/2×12 ) 80/28 مترمربعی آشپزخانه

9.    کانکس ( 40/2×12 ) 80/28 مترمربعی غذاخوری

10.  کانکس ( 40/2×12 ) 80/28 مترمربعی مسکونی

11.  کانکس ( 40/2×12 ) 80/28 مترمربعی نمازخانه

12. کانکس ( 3×12 ) 36 مترمربعی ساده دو اتاقه اداری

13. کانکس ( 3×12 ) 36 مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه اداری

14. کانکس ( 3×12 ) 36 مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه و سرویس بهداشتی اداری

15. کانکس ( 3×12 ) 36 مترمربعی دو اتاقه با سرویس بهداشتی و حمام اداری

16. کانکس ( 3×12 ) 36 مترمربعی سالنی ساده

17. کانکس ( 3×12 ) 36 مترمربعی آسایشگاه پرسنل با سرویس بهداشتی و حمام

18. کانکس ( 3×12 ) 36 مترمربعی مدیریتی با سرویس بهداشتی و حمام و اتاق منشی

19.      کانکس ( 3×12 ) 36 مترمربعی آشپزخانه

20.      کانکس ( 3×12 ) 36 مترمربعی غذاخوری

21.      کانکس ( 3×12 ) 36 مترمربعی مسکونی

22.     کانکس ( 3×12 ) 36  مترمربعی نمازخانه

23.    کانکس ( 40/2×10 ) 24 مترمربعی ساده دو اتاقه اداری

24.     کانکس ( 40/2×10 ) 24 مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه اداری

25.    کانکس ( 40/2×10 ) 24 مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه و سرویس بهداشتی اداری

26.     کانکس ( 40/2×10 ) 24 مترمربعی دو اتاقه با سرویس بهداشتی و حمام اداری

27.    کانکس ( 40/2×10 ) 24 مترمربعی سالنی ساده

28.    کانکس ( 40/2×10 ) 24 مترمربعی آسایشگاه پرسنل با سرویس بهداشتی و حمام

29.     کانکس ( 40/2×10 ) 24 مترمربعی مدیریتی با سرویس بهداشتی و حمام و اتاق منشی

30.     کانکس ( 40/2×10 ) 24  مترمربعی آشپزخانه

31.     کانکس ( 40/2×10 ) 24  مترمربعی غذاخوری

32.    کانکس ( 40/2×10 ) 24 مترمربعی مسکونی

33.    کانکس ( 40/2×10 ) 24 مترمربعی نمازخانه

34.    کانکس (3×10 ) 30 مترمربعی ساده دو اتاقه اداری

35.    کانکس (3×10 ) 30 مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه اداری

36.    کانکس (3×10 ) 30 مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه و سرویس بهداشتی

37.    کانکس (3×10 ) 30 مترمربعی دو اتاقه با سرویس بهداشتی و حمام

38.    کانکس (3×10 ) 30 مترمربعی سالنی ساده

39.    کانکس (3×10 ) 30  مترمربعی آسایشگاه پرسنل با سرویس بهداشتی و حمام

40.      کانکس (3×10 ) 30 مترمربعی مدیریتی با سرویس بهداشتی و حمام و اتاق منشی

41.      کانکس (3×10 ) 30   مترمربعی آشپزخانه

42.     کانکس (3×10 ) 30 مترمربعی غذاخوری

43.    کانکس (3×10 ) 30  مترمربعی نمازخانه

44.     کانکس ( 40/2×8 ) 20/19 مترمربعی ساده دو اتاقه اداری

45.    کانکس ( 40/2×8 ) 20/19 مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه اداری

46.     کانکس ( 40/2×8 ) 20/19 مترمربعی با آبدارخانه و سرویس بهداشتی

47.    کانکس ( 40/2×8 ) 20/19 مترمربعی سالنی ساده

48.    کانکس ( 40/2×8 ) 20/19 مترمربعی آشپزخانه

49.     کانکس ( 40/2×8 ) 20/19مترمربعی نمازخانه

50.     کانکس (3×8 ) 24 مترمربعی ساده دو اتاقه اداری


سایت خدماتی بیست تولزابزار تبادل لینک اتوماتیک

لطفا ایمیل خود را وارد کنید و ارسال را بزنید:

Delivered by Viona Conex

درآمد - -

فروش انواع کانکس اداری و کانکس سالنی و اتاق پیش ساخته

E نوروزی


آخرین پست ها


نمایش وضعیت در یاهو

قالب های وبلاگ

ساعت فلش

اَبر برچسبها